Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului | sighiartau.ro

Stadiu: înscris pe ordinea de zi a Camerei Deputaților

Inițiativa legislativă are ca obiectiv impunerea anumitor condiții cumpărătorilor străini de terenuri agricole românești:

– folosirea terenului în vederea practicării culturii terenurilor agricole în maxim 6 luni de la încheierea tranzacției și păstrarea destinației terenurilor

– asocierea în participațiune cu societăți, persoane fizice ori persoane juridice având capital autohton românesc, iar ponderea capitalului românesc în această asociere să fie de minim 30%

– angajarea în proporție de minimum 60% la nivel de manegement și de 90% la nivel de forță de muncă, din rândul cetățenilor români

– interdicția de a desfășura activități economico-financiare prin sistemul de companii de tip off-shore

– menținerea terenului în bune condiții agro-mediu, în vederea preîntâmpinării degradării terenului

– obligația ca persoana fizică sau juridică să dețină minim 5 ani de rezidență pe teritoriul României

Beneficii:

– protejarea fermierului român
– protejarea agriculturii autohtone

Vezi toate detaliile initiativei legislative aici.

Link-uri utile

Copyright © 2021 Politic. All Rights Reserved.