ROBERT
SIGHIARTĂU

Alegem viitorul!

Social Media

Urmărește ultimele noutăți, proiecte și evenimente din campania mea pe rețelele de socializare. Fii informat și implicat în dezvoltarea județului Bistrița-Năsăud! Alegem viitorul!

Urmărește-mă pe:

Presă

Planul meu pentru Bistrița-Năsăud

EDUCAȚIE

Obiectiv:
Asigurarea necesarului de spații și dotări moderne și implementarea metodelor moderne de educație primară, gimnazială și preuniversitară. Oferirea de servicii educaționale competitive, de calitate, la standarde europene.

Măsuri și proiecte propuse:

 • Optimizarea rețelei școlare, creșterea calității administrative și educaționale în cadrul fiecărei instituții de învățământ – mai puțini bani cheltuiți pe administrație, mai mulți pe procesul educațional.
 • Reducerea decalajului rural-urban prin identificarea de noi oportunități educaționale pentru copiii din mediul rural care să asigure tuturor șanse egale la învățătură – egalitate educațională.
 • Includerea tuturor copiilor/elevilor în sistemul educațional, reducerea riscului de abandon școlar – niciun copil rămas în urmă.
 • Crearea unor comunități educaționale și a unei dinamici a învățării în afara școlii, menite să formeze atitudini dezirabile, proactive, de apartenență la o comunitate locală în continuă dezvoltare – dinamica educației incluzive, a reușitei și excelenței.
 • Instituirea unei culturi a colaborării pentru realizarea unui tot unitar educațional – școala comunității – școala noastră. 

Dezvoltare economică

Obiectiv:
Dezvoltarea unui mediu economic competitiv care să stimuleze creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă.

Măsuri și proiecte propuse:

 • Extindere infrastructură de acces, a serviciilor publice în zone destinate afacerilor.
 • Propuneri concrete de parteneriate public-privat prin punerea la dispoziția investitorilor de terenuri, imobile și utilități.
 • Sprijin programe pregătire antreprenorială pentru cei care doresc să inițieze afaceri.
 • Atragerea de noi investiții prin crearea unui mare parc industrial în zona de nord a județului.
 • Susţinerea de startup-uri ale tinerilor care inovează și care vor să pornească o afacere.

Sănătate și servicii sociale

Obiectiv:
Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii medicale de calitate prin investiții în infrastructură, dotări și gestionarea rațională a resursei umane.

Măsuri și proiecte propuse:

 • Evaluarea obiectivă a necesității de servicii de sănătate în fiecare zonă a județului în vederea identificării zonelor cu acces deficitar la aceste servicii.
 • Eliminarea oricărui fel  de taxă existentă în sistemul  medical  de stat,  eliminarea  oricărui tip  de  discriminare între  pacienți  în sistemul medical de stat,  toți  pacienții trebuie  să  beneficieze  de condiții  de  internare și condiții  de  tratament egale și la nivelul maxim pe care sistemul îl poate atinge, egal pentru fiecare.
 • Accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea  infrastructurii și dotării cu echipamente medicale a unităților sanitare din județ.
 • Realizarea de campanii de promovare a unui stil de viață sănătos, a combaterii consumului de drogurilor și a fumatului în școli și comunități prin parteneriate cu asociații de profil.

Cultură

Obiectiv:
Promovarea și dezvoltarea actului cultural și de petrecere a timpului liber pentru o dezvoltare armonioasă a cetățenilor. Avem în vedere asigurarea spațiilor necesare dezvoltării actului de cultură și susținerea manifestărilor culturale.

Măsuri și proiecte propuse:

 • Susținerea manifestărilor şi evenimentelor devenite tradiţionale în județ.
 • Armonizarea acțiunilor culturale între promotorii culturali, între instituţiile de cultură pentru a evita suprapunerea sau repetarea unor evenimente.
 • Susținerea artiștilor plastici și a pasionaților de fotografie.
 • Susţinerea a unor concerte de anvergură cu participarea unor formaţii consacrate urmând ca în trei-patru ani să se poată susţină financiar din vânzări de bilete, produse, turism ş.a.
 • Susținerea și stimularea promotorilor culturali în organizarea de simpozioane, conferinţe, expoziţii, festival film, târguri medievale, de carte ș.a. pentru valorificarea patrimonului județului.
 • Susținerea ideilor inovatoare, a tinerilor, care doresc să se afirme în acest domeniu prin punerea la dispoziție a spațiilor, a logisticii de care dispun orașele Bistrița, Năsăud, Sângeorz-Băi, Beclean.

Iluminat public și siguranța cetățeanului

Obiectiv:
Creșterea gradului de siguranță și confort al cetățenilor, modernizarea si eficientizarea serviciilor publice specifice concomitent cu dezvoltarea spiritului civic.

Măsuri și proiecte propuse:

 • Extinderea și modernizarea iluminatului public prin realizarea de investiții în spiritul eficienței energetice și a unui iluminat arhitectural de calitate, în funcție de specificul zonei și a clădirilor localităților.
 • Investiții în sistemele de supraveghere video în școli, intersecții, zone considerate cu risc de infracționalitate şi  organizarea de campanii de combatere a infracționalității.
 • Intervenția promptă a poliției locale în situațiile critice și luarea de măsuri concrete, pentru a menține un nivel de încredere al populației în această instituție și descurajarea celor care nu respectă legea.

Alimentare apă, canal, energie electrică, transport public, gaz

Obiectiv:
Extinderea, modernizarea si eficientizarea acestor servicii la standarde europene.

Măsuri și proiecte propuse:

 • Reabilitare rețele existente de apă, canalizare și extindere în zonele neacoperite în parteneriat cu operatorul de apă și în acord cu strategia județului.
 • Eficientizarea și extinderea alimentației cu energie electrică, cu gaze naturale.
 • Creșterea condițiilor de siguranță și confort în mijloacele de transport public. Transportul public trebuie extins și modernizat. Stațiile de transport public trebuie modernizate. Trebuie să facilităm dezvoltarea acestui sistem care în timp are beneficii importante, nu numai legat de mediu, dar și în privința costurilor.
 • Promovarea transportului ecologic.

Tineret și sport

Obiectiv:
Promovarea sportului ca instrument de educație și recreere prin dezvoltarea infrastructurii sportive şi de petrecere a timpului liber, pentru asigurarea dezvoltării armonioase a cetățenilor şi a noilor generații de tineri. Tinerii și nu numai vor pleca și de-acum încolo dacă veniturile în județul Bistrița-Năsăud vor fi mult mai mici ca în altă parte.

Măsuri și proiecte propuse:

 • Construcţia unor noi baze sportive. Crearea unor noi zone cu piste de alergare şi alte facilităţi pentru cei care doresc să facă mişcare.
 • Construcția și modernizarea de noi baze sportive.
 • Amenajarea în regim public a unor  terenuri de sport în incinta şcolilor.
 • Susținerea sportului de masă si a performanțelor sportive, a cluburilor de fotbal, handbal, tenis, rugby s.a.
 • Organizarea de competiții împreună cu alte județe.
 • Amenajarea unor piste de alergare.
 • Susținerea unor proiecte urbane în weekend, de promovare a mișcării fizice și de sănătate, gen plimbare cu bicicleta în jurul localităților.
 • Organizarea de evenimente  şi acţiuni sportive pentru promovarea mişcării şi a unui mod de viaţă sănătos.

Turism

Obiectiv:
Transformarea zonelor și edificiilor județului pentru a căpăta atractivitate turistică, prin valorizarea patrimoniului istoric și edificarea unor complexe moderne pentru dezvoltarea activităților sportive și de agrement.

Măsuri și proiecte propuse:

 • Promovarea brandului județului.
 • Crearea și promovarea unor trasee turistice în județ și al unui transport specializat.
 • Acest ținut de poveste trebuie descoperit de toți românii și nu numai.
 • Organizarea unei săptămâni a turiştilor.
 • Promovarea produselor și serviciilor.
 • Susținerea turismului științific și de afaceri prin asigurarea de spații, a dotărilor tehnice, promovarea restaurantelor cu specific local.    
 • Realizarea unor pachete turistice/circuite/trasee turistice împreună cu alte administrații din județe și cu agențiile de turism care să includă punctele importante în circuitele regionale și naționale.

Mediu, energie, deșeuri, locuri de joacă, agrement

Obiectiv:
Conservarea și amenajarea habitatului în scopul prezervării cadrului natural, asigurarea calității aerului și apei, îngrijirea și protejarea spațiilor verzi, implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor concomitent cu dezvoltarea civică a cetățenilor.

Măsuri și proiecte propuse:

 • Amenajarea de poteci și trasee pentru drumeții în imediata apropiere a localităților pentru a stimula mișcarea pentru o viață sănătoasă.
 • Dotarea clădirilor de interes public cu instalații de producere a energiei din surse regenerabile.
 • Reabilitarea termică a clădirilor instituțiilor publice.    
 • Implementarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor menajere.
 • Conștientizarea permanentă a cetățenilor prin programe specifice cu privire la protecția mediului.

Amenajare teritorială, urbanism, dezvoltare edilitară

Obiectiv:
Dezvoltarea armonioasă și de durată a diferitelor zone ale județului funcție de specificul diferitelor zone cu anumite tradiții, istorie locală proprie.

Măsuri și proiecte propuse:

 • Înlocuirea treptată a rețelelor de utilități aeriene cu cele subterane.
 • Reglementarea cartierelor, delimitarea clară a zonelor rezidențiale, industriale, comerciale, turistice, naturale, de agrement în fiecare oraș și comună e foarte importantă.
 • Inventarierea tuturor terenurilor aflate în proprietate publică și amenajarea unor cartiere noi, rezidențiale, pentru ca tinerii să fie stimulați să se stabilească aici.
 • Verificarea tuturor clădirilor, acoperișurilor, împrejmuirilor care sunt deteriorate și prezintă riscuri și luarea unor măsuri în special în zonele urbane și în cartierele de blocuri.

Transparență decizională, relația cu cetățenii

Obiectiv:
Creșterea gradului de calificare a personalului din administrația publică locală, realizarea transparenței actului decizional, asigurarea serviciilor de calitate pentru cetățeni.

Măsuri și proiecte propuse:

 • Proiectele de investiții, planurile de dezvoltare, trebuie să fie cunoscute de toți, pentru o bună și corectă relație cu cetățenii.
 • Aplicarea de programe de formare profesională cu finanțare europeană.
 • Susținerea de training-uri, cursuri de perfecționare, seminarii, pregătirea funcționarilor în domeniul achizițiilor publice, managementul proiectelor, serviciilor sociale și de sănătate.
 • Afișarea pe site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a tuturor documentelor și deciziilor și transmiterea live a ședințelor de consiliu, inclusiv cele ale comisiilor de specialitate.
 • Consultarea publică, organizarea de dezbateri publice, televizate, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor.
 • Arhivarea electronică a documentelor.

PROIECTE IMPORTANTE:

 1. Drum express Bistrița-Cluj.
 2. Centura orașului Bistrița.
 3. Centura orașului Năsăud.
 4. Reabilitarea căilor ferate pe tronsonul Bistrița-Beclean.
 5. Reabilitarea căii ferate Ilva-Mică Dej.
 6. Construirea a patru centre de paleație.
 7. Realizarea unui centru de procesare a produselor agroalimentare.
 8. Realizare drumului de legătură cu Bucovina prin Pasul Rotunda.
 9. Valorificarea zonei Munții Călimani-Colibița
 10. Realizarea unui parteneriat cu județele Suceava și Maramureș pentru valorificarea cadrului natural, a realizării unor proiecte comune.
 11. Valorificarea zonei de sud a județului prin susținerea celor care investesc în agro-mediu, în realizarea de produse finite obținute din agricultură.
 12. Valorificarea Văii Bârgăului.
 13. Valorificarea Văii Șieului prin susținerea și promovarea producătorilor de animale, lactate etc.
 14. Valorificarea brandului orașului Bistrița ca oraș istoric, medieval.

Construim viitorul Bistriței-Năsăud împreună

Completează mai jos sugestiile tale pentru un județ așa cum îl vezi tu.