Dreptul la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate este condiționat de plata contribuției asiguratorii de muncă (CAM), destinată suportării acestei indemnizații, reglementate prin Codul Fiscal.

CAM are o cotă de 2,25% din salariul brut și este datorată de angajator și plătită de către acesta ca venit în bugetul general consolidat. Din cota de 2,25%, 0,9% este colectat strict pentru concediul medical și plata indemnizației pentru asigurarea socială de muncă, care va fi colectat la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Deși angajatorul este dator cu contribuția asiguratorie pentru muncă, plătește și o parte din indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă, anume primele 5 zile din concediul medical. Restul zilelor sunt asigurate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, începând cu ziua următoare celor suportate de angajator și până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului.

Plata indemnizației pentru primele 5 zile de concediu medical se realizează de către angajator de fiecare dată când angajatul solicită și beneficiază de concediu medical, iar acest lucru reprezintă o incorectitudine față de angajator care, deși asigură lunar prin CAM indemnizația pentru concediu medical, trebuie să asigure și primele 5 zile de concediu medical.

Având în vedere cele menționate mai sus, prezenta inițiativă legislativă propune ca angajatorul să fie scutit de la plata indemnizației pentru concediul medical al angajaților din primele 5 zile. Această indemnizație trebuie să fie suportată integral din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, deoarece acesta colectează, prin contribuțiile obligatorii, sumele necesare pentru plata indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă.
Această măsură va avea efecte pozitive considerabile asupra mediului de afaceri, deoarece vor scădea costurile forței de muncă suportate de către angajator care, la rândul său, va putea utiliza banii din indemnizațiile pentru concediile medicale în alte scopuri, de exemplu investiții viitoare sau crearea de locuri de muncă. Acest lucru generează la nivel național o creștere economică și o dezvoltare continuă a mediului de afaceri.

Vezi toate detaliile inițiativei aici.