Initiative legislative - Inițiator

Proiect pentru majorarea alocaței de stat pentru copii

Succes - proiectul a fost adoptat!
100%

Proiect pentru indexarea alocației de stat pentru copii cu rata inflației

Succes - proiectul a fost adoptat!
100%

Proiect pentru eliminarea supraaccizei la carburant

Succes - proiectul a fost adoptat!
100%

Proiect pentru eliminarea supra-impozitării contractelor part-time

Succes - proiectul a fost adoptat!
100%

Proiect care prevede ca primele cinci zile de concediu medical să fie plătite de la bugetul de stat şi nu de către angajator

Progres
30%

Proiect de Lege pentru asigurarea unei alimentaţii sănătoase în unităţile de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar de stat, particulare şi confesionale, autorizate sau acreditate

Progres
50%

Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale

Succes - proiectul a fost adoptat!
100%

Proiect de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Progres
70%
Initiative legislative - Coinițiator

Proiect de Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Succes - proiectul a fost adoptat!
100%

Proiect de Lege pentru interzicerea comercializării în magazine și a oferirii cu titlu gratuit a băuturilor alcoolice minorilor

Stadiu: Înscris pe ordinea de zi a Camerei Deputaților
70%

Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu

Progres
70%

Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Progres
40%

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Progres
30%

Propunere legislativă privind modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991

Progres
40%

Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare

Progres
70%

Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei

Progres
45%

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul legislativ de pensii publice

Progres
70%

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României

Stadiu: Trimis la raport la comisiile permanente din Camera Deputaților
45%

Proiect de Lege pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu"

Succes - proiectul a fost adoptat!
100%

Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice

Progres
45%

Propunere legislativă pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar

Progres
60%

Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA

Progres
70%

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Progres
30%

Proiect de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române

Succes - proiectul a fost adoptat!
100%

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinație agricolă şi înființarea Agenției Domeniilor Statului

Progres
70%

Proiect de Lege pentru modificarea art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Progres
75%

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

Progres
45%

Proiect de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor familiilor numeroase

Progres
60%